אודות בית"ר

בית"ר– ראשי תיבות "ברית יוסף תרומפלדור" (יוסף טרומפלדור). תנועת נוער יהודית שנוסדה בריגה ב1923 – והצטרפה לתנועתו של זאב ז'בוטינסקי.

חניכי התנועה ומפקדיה הובילו את המאבק הלאומי החל בארגון כוח הגנה בגולה ובארץ בתקופת הפוגרומים, המשך בארגון העלייה הבלתי לגלית בתקופת שלטון המנדט הבריטי בארץ, ארגון המרד בגטאות כנגד הנאצים וכלה בהקמת ארגוני המחתרות האצ"ל והלח"י שהובילו להקמת מדינת ישראל.

מטרותיה, לקרב את הנוער היהודי אל ערכי אהבת ציון והארץ, להגשים את האידיאלים של העם והמדינה, הקמת מדינה יהודית משני עברי הירדן, ברוב יהודי וציונית ללא אידיאולוגיות זרות, חינוך, צבא, רוח חלוציות והתנדבות.

הקימה מרכזים להכשרה ימית ולתעופה וארגנה עלייה בלתי לגלית לארץ. יסדה את אגודת הספורט בית"ר והקימה כמה ישובים חקלאיים.